ฝาจีบ
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์
ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป
ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี
ฝาเกลียวกันปลอม
ฝาพลาสติก
ฝาคอมโพสิต
เครื่องปิดผนีกฝา
Service
สินค้า  |  คุณภาพและบริการ
 คุณภาพและบริการ
 
 
คุณภาพ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท ฝาจีบ เริ่มต้นที่ความสะอาดของโรงงานและความเอาใจใส่ของพนักงานทุกคน คุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งสำคัญ บริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบคุณภาพประจำสายการผลิตคอยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือลูกค้ามีคุณภาพตามต้องการ

นอกจากนี้บริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างสินค้าในท้องตลาดมาตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องการปิดผนึก
 
 
บริการ
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคจากบริษัท ฝาจีบ จะไปเยี่ยมผู้ผลิตที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและให้การบริการด้านเทคนิคการบรรจุ เพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มีปัญหาเรื่องการปิดผนึก

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำถึงสิ่งผนึกที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอีกด้วย