ฝาจีบ
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์
ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป
ฝาวงแหวนแม็กซี่พี
ฝาเกลียวกันปลอม
ฝาพลาสติก
ฝาคอมโพสิต
เครื่องผนึกฝาจีบแบบคันโยก
เครื่องผนึกฝาแม็กซี่
Service
สินค้า   |   ฝาพลาสติก
 ฝาพลาสติก
 
 
 
 
 

ฝาพลาสติก เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซินหลอมละลายขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท ลักษณะโดยทั่วไปของฝามีร่องกันลื่นโดยรอบและมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย ใช้ปิดซ้ำได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แก่ ฝาพลาสติกชนิดมีวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึมและฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม สำหรับใช้ปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มอัดลมและไม่อัดลมรวมถึงเครื่องดื่มบรรจุร้อนหรือบรรจุในระบบปลอดเชื้อ

 
 
Page  |  1  |    |