จัดซื้อ จัดจ้าง  > จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจหลัก
 

การร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบ

ทางบริษัท ฯ มีความยินดีในการร่วมธุรกิจกับทุกผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม เม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก, กล่องกระดาษ) เป็นต้น
โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อเราได้ที่เบอร์ : 02-533-0450-9

  • K. Suchada suchada@crownseal.co.th (เบอร์ต่อ. 536)
  • K. Sopida sopida@crownseal.co.th (เบอร์ต่อ. 542)
  • K. Patchamon patchamon@cronwseal.co.th (เบอร์ต่อ. 543)
  • K. Sarinya sarinya@crownseal.co.th (เบอร์ต่อ. 650)