จัดซื้อ จัดจ้าง  > จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจหลัก
 

การร่วมธุรกิจกับทุกผู้ประกอบการในการจัดหา จัดทำ นำเข้า อะไหล่ เครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ
ทางบริษัท ฯ มีความยินดีในการร่วมธุรกิจกับทุกผู้ประกอบการในการจัดหา จัดทำ นำเข้า อะไหล่ เครื่องจักร ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงงานติดตั้งต่าง ๆ
โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อเราได้ที่ sarinya@crownseal.co.th ( 02-533-0450-9 เบอร์ติดต่อ 650), jantima@crownseal.co.th (เบอร์ติดต่อ 538) , supawadee@crownseal.co.th(เบอร์ติดต่อ 539), adinan@crownseal.co.th (เบอร์ติดต่อ 537)

การร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบ
ทางบริษัท ฯ มีความยินดีในการร่วมธุรกิจกับทุกผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม เม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก, กล่องกระดาษ) เป็นต้น
โดยท่านสามารถแจ้งตวามประสงค์ หรือติดต่อเราได้ที่ sarinya@crownseal.co.th ( 02-533-0450-9 เบอร์ติดต่อ 650) , suchada@crownseal.co.th (เบอร์ติดต่อ 536), sopida@crownseal.co.th (เบอร์ติดต่อ 542), patchamon@crownseal.co.th (เบอร์ติดต่อ 543)