ฝาจีบ
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์
ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป
ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี
ฝาเกลียวกันปลอม
ฝาพลาสติก
ฝาคอมโพสิต
เครื่องปิดผนีกฝา
Service
สินค้า  |  ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์
 ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์
 
1. ในขณะที่มีการขนย้ายสินค้า ควรหลีกเลี่ยงการโยนกล่อง ซึ่งอาจทำให้ฝาที่บรรจุด้านในเสียหาย
2. เปิดกล่องและถุงพลาสติกใส่ฝา เมื่อจะใช้งานเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นและสิ่งปนเปื้อน
3. ควรเก็บสินค้าไว้ในที่แห้ง สะอาด และมีความชื้นต่ำ หลีกเลี่ยงการวางบนพื้นอาคารโดยตรง ซึ่งอาจมีความชื้น สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษากล่อง ควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรงและควรเป็นสถานที่ที่ไม่มีกลิ่นผิดปกติ
4. กล่องสินค้าควรวางอยู่บนพาเลท และกล่องสามารถวางซ้อนกัน ได้ดังนี้
 
4.1 ฝาจีบวางซ้อนได้ไม่เกิน 6 ชั้น
4.2 ฝาเกลียวกันปลอมวางซ้อนได้ไม่เกิน 5 ชั้น
4.3 ฝาแม็กซี่วางซ้อนได้ไม่เกิน 5 ชั้น
4.4 ฝาพลาสติกวางซ้อนได้ไม่เกิน 4 ชั้น
4.5 ฝาคอมโพสิตวางซ้อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น
5. การใช้ฝาควรใช้แบบ First In First Out
6. ผลิตภัณฑ์ที่ปิดฝาแล้ว ควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หรือ สถานที่ที่มีความร้อนสูง และควรจัดเก็บในที่โปร่งโล่ง ปราศจากกลิ่นรบกวน