พนักงานประจำเครื่อง :
 
 

ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจำนวนที่กำหนด

 
     
  Qualifications :-  
 

- อายุ 18-30 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.

 
     
   
     
 
 
 
 
  ช่างไฟฟ้า :
 
 

- ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

 
     
  Qualifications :-  
  - ปวส.ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
     
  t  
     
 
 
 
 
Page  |  1  |    |    |    |    |